Gjør partipolitikk oss dummere? Valgkampens sportselement gjør velgerne til tilskuere, i beste fall supportere. Er dette all innflytelse vi har? 9.9.17

Fvn # 29

gjør partipolitikk oss dummere?

valgkampens sportselement gjør velgere til tilskuere, i beste fall supportere. Er dette all innflytelse vi har?

Det er to dager igjen og kampen tilspisser seg. Hvem er innenfor og hvem er utenfor? Det er vanskelig å benekte underholdningsverdien i et stortingsvalg. Ikke at de politiske sakene nødvendigvis er så spennende. Den største spenningen ligger etter media å dømme snarere i spillet selv. I prognosene, meningsmålingene og strategiene.

Valgkampens spill- og sportselement stjeler stadig mer av oppmerksomheten. Selv etter viktige debatter er det først og fremt den tekniske utøvelsen som blir satt under lupen. Istedenfor filosofer som kunne analysert innholdet, lages det ekspertpanel av retorikere som diskuterer formen. Som fotballspillere blir politikernes taktikk og prestasjoner omstendelig vurdert, både underveis og i etterkant av kampen. Publikum blir invitert til å sende inn melding om hvordan de synes politikerne klarer seg, og avisene deler ut terningkast.

Ord som kamp og duell er blitt vår tids betegnelser for politisk samtale. La oss grille politikerne, sier journalister og programledere, som om utpressing skulle være den raskeste vei til sannhet. I hvilken grad kan det å stille noen til veggs i det hele tatt kalles en metode? Vel er vi lei av luftige løfter, men er stadig mer aggressiv utspørring det som vil føre til mer ærlighet? I kombinasjon med programlederenes opphissede fiksering på ja- og neisvar ender vi med en arena der politikerne i sine symbolske fargekoder ikke gis annen mulighet enn å fremstå som karikaturer av seg selv.

En må tydelig være hardhudet for å kunne opptre som politiker. Før partimedlemmene i det hele tatt trer inn i valgkampen barrikaderes de av ferdig utformede svar klare for å gjengis når anledningen byr seg. Det er tross alt ikke enkeltpersoner som møtes, men partier. Definerte partiprogrammer med hver sin agenda om å vokse på bekostning av motparten. I en tid der partiene blir stadig mer like, blir de sloganaktige setningene desto viktigere. Det er lite som minner om dialog når de innøvde frasene møtes, men det er kanskje heller ikke meningen i et partisystem?

Det er enkelt å skylde på media, men kanskje er valgkampens spillelement like mye et resultat av partisystemet selv. Dyrkningen av allianser og grupperinger fremfor åpensinnede møter. Fokuset på forskjeller snarere enn likheter. Selv om demokrati er en langt eldre oppfinnelse enn partisystemet, er det i dag utenkelig å skulle se for seg et demokrati uten partier. Hvordan ville det sett ut, ikke minst hvordan ville det påvirket oss som medborgere å måtte ta stilling i et politisk landskap uten kollektive og standardiserte pakkeløsninger?

Under dagens system er både politisk ansvar og tenkning overgitt partienes representerende funksjon. Velgerne er redusert til tilskuere, til en slags apolitisk masse, som kun har i oppgave å si ja eller nei. For velgerne handler ikke så mye om hva en mener, men hvem en heier på. Tenkningen og politikken er det andre som skal stå for. Selvsagt kan en også selv engasjere seg i et parti, det endrer likevel ikke det faktum at en fortsatt forblir innenfor de allerede definerte ideologier og ferdige tankesett.

Det er mye ved både partipolitikken og dagens demokrati som er verdt å reflektere over. Spesielt når vi står midt i en valgkamp som i sine hissigste øyeblikk synes farlig nær å grense mot det parodiske. Stortingsvalg er utvilsomt underholdende, men la oss ikke forveksle det med vår eneste seriøse mulighet for politisk deltakelse. Politikk er verken noe som bør reduseres til partiene, eller begrenses til vår valgdeltakelse hvert andre år. Det handler like mye om valgene vi tar i hverdagen.

Bare vi handler på butikken, kjøper nye klær, møbler, apper eller flyreiser er vi politiske agenter enten vi vil eller ikke. Få ting sender ut tydeligere signal om hva vi ønsker oss for fremtiden enn det vi velger å fordele pengene våre til. Stemmesedler er mer enn bare partipolitikk. Godt valg!

Først publisert i Fædrelandsvennens helgemagasin God Helg 9.9.2017. Opprinnelig tittel NM i valg