Billig rikdom. Det dukes for kjøpefest i et av verdens høyest forgjeldede land 3.12.17

Fvn # 33

Billig rikdom

Det dukes for kjøpefest i et av verdens høyest forgjeldede land

Julelysene er tent og med black friday som startskudd forrige helg tredde vi inn i den mest ukristelige av handlesesongene. Desember, forbrukerkulturens høytid, med lavere skatter og søndagsåpne kjøpesentre. I snitt spås det at hver og en av oss skal handle for 10 700 kroner denne måneden i følge tall fra en av landets næringsorganisasjoner.

Hvem sine penger er det vi handler for? Til tross for et upåklagelig økonomisk selvbilde, er nordmenn i verdenstoppen når det gjelder å leve på lånte penger. Kun i Danmark og Nederland er den private gjeldsbelastningen høyere enn nordmennenes, som i dag ligger på gjennomsnittelig 220 prosent av årlig inntekt per husholdning. Gjelden vår har aldri vært så høy som nå. Ikke rart vi føler oss rike i Norge, med lave renter og billig kreditt.

Selv om forbrukslånene vokser for hvert år, er det boliglånene som står for hovedvekten av gjeldsbelastningen. Riktignok har millionlånsfesten blitt forsøkt bremset det siste året med innføring av boliglånsforskriften som fra januar har hindret lån fem ganger større enn bruttoinntekt. Denne ordningen er imidertid kun innført fram til neste sommer. En trend på motstatt side er DNB som forrige uke åpnet for heldigitaliserte boliglån uten rådgivere. Nå kan man stå på visning og få finansieringsbevis gjennom smarttelefonen på bare to minutter, fortelles det, til og med om man ikke er kunde fra før.

Å komme seg inn i boligmarkedet så tidlig som mulig er blitt idealet selv studenter strever etter, med lån som gjerne tas opp før man i det hele tatt er begynt i arbeid. Vi snakker om lån som noe vi får, ikke noe vi tar. Hva er det med gjeldsforholdet som er så forlokkende? Hva er det som gjør det attraktivt for unge mennesker å stå i kø for å underlegge seg et hverdagsregime som i sin grunnform fratar både fremtidig spontanitet og muligheten for egendefinerte livsvilkår?

Et lån i banken er mer enn et økonomisk spørsmål, det handler om tid. Å låne er å ta ut forskudd av sitt framtidige arbeid. Gjelden legger føringer, ikke bare i øyeblikket men for mange år fremover. Det er ingenting så konformitetsproduserende som gjeld. Som tilbakebetaler binder en seg til en type livsstil, samtidig som kontrollen over egen tid dunster vekk, da den allerede er disponert. Det gjelder ikke bare privatgjeld, men også på nasjonsnivå kan gjeld være en effektiv styringsmetode for å presse svakere aktører inn i et mer forutsigbart handlingsmønster, se bare til utviklingsland eller for den saks skyld Hellas.

Gjelden former oss, men er den farlig? Fra polikernes perspektiv synes det viktigste å være at vi fortsetter å bruke penger. Gjeldsbyrden presenteres kun som bekymringsfull i øyeblikket den risikerer å svekke kjøpekraften. I et system basert på evig vekst tåles verken stillstand eller begrensninger, økonomien må vokse skal den leve. Om ikke lønningene klarer å holde tritt kan lav rente hjelpe ved å gjøre ekstrakreditt tilgjengelig. Lånene blir billigere, i håp om at den økte kjøpekraften kan holde hjulene i gang.

Spiralen er for lengst gjennomskuet. Det er allmenn kjent at lave renter er usunt, at det oppmuntrer et forbruk over evne og skaper bobler. Til slutt er gjelden så høy at den vil være umulig å betjene med rentestigning uten kollaps, løsningen blir enda mer pengetrykking, og korthuset vokser. Selv om mønsteret er velkjent synes det likefult vanskelig for politikere å styre ut av. Fortsatt i dag oppfordres vi til å forbruke mere, som om vi alle skulle være blodgivere for det skakkjørte systemet.

Den reelle prisen for de billige pengene er skyhøy, ikke bare for det økonomiske systemets langsiktighet, men også i lys av klima og miljø er det overdrevne forbruket et tankeløst samfunnsideal. Ikke minst er tapet vårt eget, da imperativet om å bruke penger sakte frarøver oss både vår tid og fremtid i omgjøringen til forbrukerkulturens høyest verdsatte valuta, kreditt.

Først publisert i Fædrelandsvennens helgemagasin God Helg 2.12.17

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.