Har drevet småskala birøkt i Kvinesdal siden 2013 og selger også honning fra mine hissige brunbier på heia. «Brunbier» er navnet på den gamle norske rasen. Bigården på 7 kuber står på en strømløs heiegård omgitt av uforstyrret heielandskap og langt fra dyrket mark og kjemikaliebasert landbruk.  Alt arbeidet med honningen blir gjort for hånd og slynget på håndslynge. Biene får økologisk rørsukker som erstatning og vinterfôr. Selger noen få glass hvert år, pris 100 kr glass (250 g). 2018-honningen bør være klar for levering fra og med november 2018. Honningen kommer i nettbutikken sammen med kurvene etterhvert, om du er interessert i å kjøpe før den tid er det bare å ta kontakt.

høstarbeid i bigården

Det nytter ikke å bare følge fasitsvarene. Birøkt synes å være mer som en form for intuitiv balansering, med brikker som består av alt fra vær, vind- og solforhold, til timing, blomstring, utstyrshygiene, og det viktigste av alt, birøkterens oppmerksomhet.

biene liver

Det er ingenting som føles så stressmestrende som å øve seg på å stå stille i drakta og puste rolig mens man venter på at stormen av angripende bier skal gi seg. Bier er enormt stressensitive og tvinger en til å utføre langsomme og kontrollerte bevegelser, uten for mye snakking.

sauebonde og birøkter

artikkel/intervju fra Fædrelandsvennens God Helg 2014